Βασιλική Τάτση ΠΕ04.04 Βιολόγος

Βασιλική Τάτση ΠΕ04.04 Βιολόγος

Εκπαιδευτικό Υλικό 2022-2023


ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Τα θέματα και οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι ταξινομημένα ανά κεφάλαιο και ενότητα σε zip files
Κάντε την επιλογή που σας ενδιαφέρει από την παρακάτω λίστα

1. Κεφάλαιο 1ο – Ενότητα 1.1

2. Κεφάλαιο 1ο – Ενότητα 1.2.1

3. Κεφάλαιο 1ο – Ενότητα 1.2.2

4. Κεφάλαιο 1ο – Ενότητα 1.3

5. Κεφάλαιο 1ο – Ενότητα 1.3.1

6. Κεφάλαιο 1ο – Ενότητα 1.3.2

7. Κεφάλαιο 1ο – Ενότητα 1.3.3

8. Κεφάλαιο 1ο – Ενότητα 1.3.4

9. Κεφάλαιο 1ο – Ενότητα 1.4

10. Κεφάλαιο 1ο – Ενότητα 1.5


1. Κεφάλαιο 2ο – Ενότητα 2.1

2. Κεφάλαιο 2ο – Ενότητα 2.2

3. Κεφάλαιο 2ο – Ενότητα 2.2.1

4. Κεφάλαιο 2ο – Ενότητα 2.2.2

5. Κεφάλαιο 2ο – Ενότητα 2.3

6. Κεφάλαιο 2ο – Ενότητα 2.3.1

7. Κεφάλαιο 2ο – Ενότητα 2.3.2

8. Κεφάλαιο 2ο – Ενότητα 2.3.3

9. Κεφάλαιο 2ο – Ενότητα 2.4.3

10. Κεφάλαιο 2ο – Ενότητα 2.4.4


1. Κεφάλαιο 3ο – Ενότητα 3.1

2. Κεφάλαιο 3ο – Ενότητα 3.1.1

3. Κεφάλαιο 3ο – Ενότητα 3.1.2

4. Κεφάλαιο 3ο – Ενότητα 3.1.3

5. Κεφάλαιο 3ο – Ενότητα 3.1.4 

6. Κεφάλαιο 3ο – Ενότητα 3.1.5

7. Κεφάλαιο 3ο – Ενότητα 3.1

8. Κεφάλαιο 3ο – Ενότητα 3.3

9. Κεφάλαιο 3ο – Ενότητα 3.4.1


ΒΙΟΛΟΓΙΑ A΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

VIDEO – ANIMATION ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ομάδες αίματος (mp4)

Αντιστάθμιση της καρδιακής ανεπάρκειας (mp4)

Βαλβίδες της καρδιάς (mp4)

Καρδιακή ανεπάρκεια (mp4)

Καρδιακή προσβολή (mp4)

Φυσιολογική λειτουργία καρδιάς (mp4)


ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

VIDEO – ANIMATION ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μικρά πειράματα (απομόνωση DNA, μετουσίωση πρωτεϊνών & δράση του ενζύμου καταλάση) αλλά και video που περιγράφουν αναλυτικά κάποιες πολύπλοκες διαδικασίες π.χ. Μίτωση & Μείωση

 

 

 

 

2ο Κεφάλαιο από την ύλη της Γ” Λυκείου

Αντιγραφή του DNA

 

Μεταγραφή του DNA και Μετάφραση

(προκειμένου να δημιουργηθούν οι  πρωτεΐνες)


ΒΙΟΛΟΓΙΑ A΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

VIDEO – ANIMATION

Ωορρηξία – Γονιμοποίηση


ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Τα θέματα και οι προτεινόμενες απαντήσεις είναι ταξινομημένα ως εξής:

Τα παρακάτω αρχεία με νούμερα 1-26 είναι 2ο Θέμα

Κάντε την επιλογή που σας ενδιαφέρει από την παρακάτω λίστα

1}.25587     1}.ΛΥΣΗ.25587

2}.25328     2}.ΛΥΣΗ.25328

3}.25327     3}.ΛΥΣΗ.25327

4}.25322     4}.ΛΥΣΗ.25322

5}.25321     5}.ΛΥΣΗ.25321

6}.25300     6}.ΛΥΣΗ.25300

7}.25297      7}.ΛΥΣΗ.25297

8}.25233     8}.ΛΥΣΗ.25233

9}.25232      9}.ΛΥΣΗ.25232

10}.25361      10}.ΛΥΣΗ.25361

11}.25360      11}.ΛΥΣΗ.25360

12}.25357      12}.ΛΥΣΗ.25357

13}.25372     13}.ΛΥΣΗ.25372

14}.25371     14}.ΛΥΣΗ.25371

15}.25398     15}.ΛΥΣΗ.25398

16}.25395      16}.ΛΥΣΗ.25395

17}.25390     17}.ΛΥΣΗ.25390

18}.25389     18}.ΛΥΣΗ.25389

19}.25388     19}.ΛΥΣΗ.25388

20}.25413     20}.ΛΥΣΗ.25413

21}.25534     21}.ΛΥΣΗ.25534

22}.25533     22}.ΛΥΣΗ.25533

23}.25532     23}.ΛΥΣΗ.25532

24}.25591     24}.ΛΥΣΗ.25591

25}.25588     25}.ΛΥΣΗ.25588

26}.25579     26}.ΛΥΣΗ.25579

Τα παρακάτω αρχεία με νούμερα 1-30 είναι 4ο Θέμα

Κάντε την επιλογή που σας ενδιαφέρει από την παρακάτω λίστα

1}.25586     1}.ΛΥΣΗ.25586

2}.25325     2}.ΛΥΣΗ.25325

3}.25294     3}.ΛΥΣΗ.25294

4}.25293      4}.ΛΥΣΗ.25293

5}.25291      5}.ΛΥΣΗ.25291

6}.25231      6}.ΛΥΣΗ.25231

7}.25230      7}.ΛΥΣΗ.25230

8}.25229      8}.ΛΥΣΗ.25229

9}.25369      9}.ΛΥΣΗ.25369

10}.25368     10}.ΛΥΣΗ.25368

11}.25359      11}.ΛΥΣΗ.25359

12}.25358      12}.ΛΥΣΗ.25358

13}.25370      13}.ΛΥΣΗ.25370

14}.25397      14}.ΛΥΣΗ.25397

15}.25396      15}.ΛΥΣΗ.25396

16}.25393      16}.ΛΥΣΗ.25393

17}.25391      17}.ΛΥΣΗ.25391

18}.25387      18}.ΛΥΣΗ.25387

19}.25386      19}.ΛΥΣΗ.25386

20}.25384      20}.ΛΥΣΗ.25384

21}.25383      21}.ΛΥΣΗ.25383

22}.25422      22}.ΛΥΣΗ.25422

23}.25419      23}.ΛΥΣΗ.25419

24}.25416      24}.ΛΥΣΗ.25416

25}.25415      25}.ΛΥΣΗ.25415

26}.25408     26}.ΛΥΣΗ.25408

27}.25394      27}.ΛΥΣΗ.25394

28}.25392     28}.ΛΥΣΗ.25392

29}.25535      29}.ΛΥΣΗ.25535

30}.25423     30}.ΛΥΣΗ.25423


ΒΙΟΛΟΓΙΑ A΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

VIDEO – ANIMATION ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Τοκετός (σε 3D απεικόνιση)