ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 2531/τ.Β ́/29-04-2024 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 44879/ΓΔ4/26-04- 2024 Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΑΠΟ ΕΔΩ

Comments are closed.