28η Οκτωβρίου-ΕΠΟΣ 1940

Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου

s